Via D. da Settignano, 56/b
50135 Settignano, Firenze

e-mail: guidodegli@tiscali.it